Kraków Literacki. Przewodnik Młodego Czytelnika

Biblioteka Klubu Kuźnia

os. Złotego Wieku 14, 31-616 Krakow, tel. 12 641 68 75

Kraków Literacki. Przewodnik Młodego Czytelnika

 

 

przewodnik mlodego czytelnika 2018

 Cykl trzech wykładów/spotkań dla uczniów starszych klas szkół podstawowych, prezentujący Kraków jako miasto sprzyjające kulturze literackiej i czytelniczej. W projekcie zostaną przedstawione trzy nurty tematyczne.

W pierwszym pokażemy Kraków jako miejsce związane z życiem i twórczością wielu wybitnych artystów, pisarzy/poetów, którym w dużej mierze miasto zawdzięcza swój styl i charakter.  

Drugi nurt tematyczny będzie dotyczył Krakowa jako miasta utrwalonego w historii, tradycji i legendzie czyli w obszarach  bardzo atrakcyjnych dla młodych czytelników.

Trzeci, kończący projekt temat to przedstawienie praktycznych możliwości korzystania z dziedzictwa literackiego Krakowa, które oferują  krakowskie instytucje kultury m.in. Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz sieć krakowskich bibliotek pod wspólną nazwą Biblioteka Kraków.

Prowadzącymi spotkania będą eksperci zajmujący się historią i współczesnością życia kulturalnego i literackiego w Krakowie. Spotkania odbywać sie będą w Klubie Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida w Krakowie os. Złotego Wieku 14. Zapraszamy uczniów sztarszych klas szkół podstawowych i nauczycieli do udziału w projekcie. Na wszysttkie spotkania/wykłady wstęp wolny.

 

Wykłady w ramach projektu  Kraków literacki. Przewodnik młodego Czytelnika
Październik - Grudzień 2018


1. Kraków. Miasto pisarzy i artystów. Prelegentka: Agnieszka Wanicka, dr hab. UJ Katedra Teatru i Dramatu, zajmuje się m.in. związkami literatury z różnymi dziedzinami sztuki. Termin:  początek października 2018 (dokładną datę podamy we wrześniu 2018).

2. Kraków. Miasto legenda. Prelegentka: Ewa Stadtmüller, polonistka, dziennikarka, autorka książek dla dzieci również o charakterze edukacyjnym, w tym m.in. opracowania na temat legend i baśni polskich. Termin: koniec pażdziernika lub pierwsza dekada listopada 2018 (dokładną datę podamy we wrześniu 2018).

3. Kraków. Miasto Literatury UNESCO. Prelegentka: Anna Zygmunt, Krakowskie Biuro Festiwalowe, koordynatorka projektów literackich i artystycznych, m.in. Kodów Miasta, Spacerów literackich, wystaw oraz projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Odpowiada za współpracę z krakowskimi bibliotekami. Termin: koniec listopada lub pierwsza dekada grudnia 2018 (dokładną datę podamy we wrześniu 2018)

 

Projekt Kraków literacki. Przewodnik Młodego Czytelnika
realizowany jest przez Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie
w partnerstwie z Biblioteką Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida w Krakowie
Przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kraków

krakow logo nowebiblioteka_kuzniakrakow logo nowe

fb

dyskusyjny klub ksiazki

przewodnik mlodego czytelnika 2018

  dzielnica mistrzejowice  

trk

kkr3

kkr n