Symptomy-Lapidaria-Barbaryzmy


Symptomy Lapidaria Barbaryzmy

promocja almanachu
Grupy Literackiej Sylaba
19 stycznia 2006 r.
Gospodarze spotkania:
Elzbieta Zechenter-Spaławińska, Cezary Zalewski, Wiesława Wykurz

"Loża profesorów" :
prof. Stanisław Jaworski i prof. Stanisław Stabro z UJ.

Almanach Grupy Literackiej "Sylaba" wydany został przez Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida i dofinansowany przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu M. Krakowa. W tomiku zamieszczone zostały wiersze Sylaby z lat 2000-2005.

Swoje wiersze czytali m.in. : Anna Wojnarska-Maińska, Leszek Wójcik, Katarzyna Wrońska, Jadwiga Solarz, Jagoda Cieszyńska, Hanna Szutowska, Marcin Balicki, Eliza i Hanna Tołwińskie, Justyna Derlatka, Adam Górka, Kuba Kisielewski, Karolina Grzywnowicz, Cezary Zalewski, Marcin Ożóg, Anna Mazela, Łukasz Mańczyk.

Serwis zdjęciowy

W. Wykurz, E. Zechenter-Spławińska, C. Zalewski prof. S. Stabro i prof. S. Jaworski Anna Wojnarska-Maińska Leszek Wójcik
Jadwiga Solarz Katarzyna Wrońska Kuba Kisielewski Justyna Derlatka i Adam Górka
Hanna Szutowska i Marcin Balicki Jagoda Cieszyńska Łukasz Mańczyk Ania Mazela
Marcin Ożóg Cezary Zalewski Eliza i Hanna Tołwińskie
Karolina Grzywnowicz