Zygmunt Ficek
Zygmunt Ficek

Uroczystość czerpania chłodu


Promocja tomiku poetyckiego
Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida
Grupa Literacka "Sylaba"
Kraków, 15 stycznia 2009 r.

Zygmunt Ficek – absolwent filologii polskiej UJ , poeta, fotografik, instruktor i kierownik ośrodków kultury, nauczyciel, działacz społeczny. Niestrudzony wędrowiec po Tatrach, Beskidach, Gorcach…

W latach 1995-2003 wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Krakowie, od 1992 do 2003 (trzy kadencje) radny Dzielnicy XIV Miasta Krakowa.

Od 1979 r. Instruktor Fotografii Krajoznawczej PTTK, 1981-91 członek Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Głównego PTTK, 1981-88 jeden z liderów grupy twórczej działającej z ramienia Komisji – Seminarium „Środowiska”, 1987-91 przewodniczący Komisji Fotografii Krajoznawczej Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Krakowie, w 1992 r. – współpracuje z pismem „Ostoja – przyroda, człowiek, krajobraz”, w latach 1993-1996 współredaguje miesięcznik ziem górskich „Hale i Dziedziny”. Od tego czasu, porzuciwszy „ważne zadania społeczne” zajmuje się – pisaniem wierszy, nauczaniem, fotografowaniem i wędrówką po górach…

Wydał dotąd następujące pozycje:

  • „Polskie Parki Narodowe” (album fotograficzny – praca zbiorowa) – wyd. „Parol”, Kraków 1994.
  • „Babia Góra” (album fotograficzny) – wyd. „Karpaty”, Kraków 1995.
  • „Łagodność ostrych szczytów” (wiersze) – wyd. „Arkana”, Kraków 1998.
  • „Tatry” (album fotograficzny) – wyd. „Karpaty”, Kraków 2000.
  • „Polska Fotografia Krajoznawcza” (album monograficzny – tamże: fotografie i biografia) – wyd. Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK, Łódź 2000.
  • „Tatry” (album fotograficzny – wersja pomniejszona) – wyd. „Karpaty”, Kraków 2001.
  • „Mistrzowie Polskiego Pejzażu” (album monograficzny – tamże: fotografie i notka biograficzna) – wyd. Związek Polskich Fotografików i FINE-GRAIN, Kielce 2001.
  • „Tatry Wysokie” (album fotograficzny) – wyd. „Karpaty”, Kraków 2002.
  • „Prawdziwa baśń o Mroziliszku” (wiersze) – wyd. „Lettra-Graphic”, Kraków 2002.